Skip to main content
Документи

Нормативни Документи

Административни услуги, предлагани от XII ОУ „В. Левски“ – гр. Перник

Процедури – подаване на заявление на имейл адреса или на място в училището, за желаната услуга (по образец). Документи – заявления, удостоверения служебни бележки. Документите  са във формат позволяващ изтегляне и попълване.

Други документи на XII ОУ „В. Левски“ – гр. Перник

bg_BGBulgarian