Skip to main content
Ръководство

Директор

Елизабет Калинова Петрова – директор на училището от 2016 година.

Завършила е Стопанско управление и Английска филология в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград. Магистър – филолог.

Притежава IV ПКС

Връзка с ръководството
XII ОУ „Васил Левски“

Учители и Друг Персонал

Вяра Кирилова Драганова

Старши учител по Български език и литература

Работи в училището от 2014г. Специалист по български език и литература. Председател на методическо обединение на учителите в прогимназиален етап.

Анна Кирилова Михова

Старши учител по Математика и Физика

Работи в училището от 1985г. , доказан през годините професионалист, който с лекота печели сърцата на своите ученици.

Корина Иванова Михайлова

Учител по Английски език

Работи в училището от 2014г. Специалист приложна лингвистика. Притежава IV ПКС.

Десислава Кирилова Любенова

Учител по История и цивилизации, География и икономика и Изобразително изкуство

Работи в училището от 2020г. Специалист в науките История и цивилизации и География и икономика.

Димитрина Юриева Димитрова

Старши учител по природни науки

Завършила е СУ „Св. Климент Охридски“, специалност Биология и химия. Притежава IV ПКС.

Евелина Александрова Петрова

Старши учител по ФВС

Работи в училището от 2003г. Завършила НСА. Притежава IV ПКС.

Никола Емилов Парашкевов

Учител по ФВС

Работи в училището от 2021г. Завършил НСА.

Милена Живкова Станиславова

Старши учител в начален етап, учител по Музика

Работи в училището от 1998г. Музикален педагог, магистър начална училищна педагогика и психология. Притежава IV ПКС

Даниела Станкова Радованова

Старши учител в начален етап

Работи в училището от 1992г. Магистър Начална училищна педагогика. Доказан през годините професионалист в сферата на началното образование. Притежава IV ПКС

Ива Димитрова Аначкова

Старши учител в начален етап

Работи в училището от 1996г. Завършила ЮЗУ „ Неофит Рилски“ – Благоевград специалност Начална училищна педагогика. Притежава IV ПКС.

Лорита Иванова Сръндева

Старши начален учител

Работи в училището от 2022г. Учител с дългогодишен опит. Притежава IV ПКС.

Ирена Андреева Ивчева

Начален учител

Работи в училището от 2016г. Опитен педагог в сферата на началното образование. Притежава IV ПКС

Елена Славчева Първанова

Старши учител в начален етап

Работи в училището от 2011г. Завършила ЮЗУ „ Неофит Рилски“ – Благоевград специалност Начална училищна педагогика. Притежава III ПКС.

Таня Кирилова Велинова

Старши учител в начален етап на група ЦОУД

Работи в училището от 1992г. Дългогодишен начален учител. Завършила ЮЗУ „ Неофит Рилски“ – Благоевград специалност Начална училищна педагогика. Притежава IV ПКС.

Галина Петрова Лозанова

Старши учител в начален етап на група ЦОУД

Работи в училището от 2017г. Дългогодишен начален учител. Магистър История и География. Притежава III ПКС.

Христина Емилова Иванова

Начален учител на група ЦОУД, учител по Технологии и предприемачество

Работи в училището от 2016г. Завършила е ЮЗУ „Неофит Рилски“ Благоевград със специалности Начална училищна педагогика и Стопанско управление. Притежава IV ПКС.

Станислава Емилова Никифорова

Старши начален учител на група ЦОУД, учител по Компютърно моделиране и Информационни технологии

Работи в училището от 2017г. Специалист Предучилищна и начална училищна педагогика, магистър Мениджмънт на образованието. Притежава III ПКС.

Петя Петрова Петрова

Начален учител на група ЦОУД

Работи в училището от 2022г. Специализира Начална училищна педагогика.

Цветелина Емилова Василева

Училищен психолог

Работи в училището от 2020г.Завършила Предучилищна и начална училищна педагогика, Специална педагогика. Опитен специалист в работата с малки ученици и деца със СОП.

Евелина Саздова

Ресурсен учител

Работи в училището от 2017г. Специалист по Педагогика на обучението по изобразително изкуство и Специална педагогика. Притежава IV ПКС.

Милена Велкова Разсолкова

Логопед

Работи в училището от 2016г. Завършила е специалностите Предучилищна педагогика и Логопедия.
XII ОУ „Васил Левски“

Администрация

Елена Рашкова Димова – Завеждащ административна служба

Мариана Иванова Борисова – главен счетоводител

Оля Тодорова Борисова – технически секретар

XII ОУ „Васил Левски“

Помощен Персонал

Мариета Любомирова Христова – хигиенист

Живка Ангелова Димитрова – хигиенист

Анита   Емилова Иванова – хигиенист

Васил Станков Колев  – работник по поддръжката

Георги Иванов Георгиев – портиер

bg_BGBulgarian