Skip to main content

Квалификации

XII ОУ „Васил Левски“ – гр. Перник

XII ОУ „Васил Левски“

Теми за Вътрешноучилищна Квалификация

  • Информационни и комуникационни технологии в обучението.
  • Педагогическа работа в дигитална среда.
  • Приложение на облачните технологии в училищното обучение.
  • Методи на развиване на творческото мислене, таланта и емоционалната интелигентност на децата.
  • Стрес и „бърнаут“ при учителите. Методи на лично справяне и превенция.
  • Мястото на логопеда в съвременното училище и неговото взаимодействие с педагогическия персонал.
Свържете се с нас
XII ОУ „Васил Левски“

Външно-институционални Kвалификации

Тема

„Една неизползвана възможност или как да включим играта като метод в обучението“ 

Дата: 27.11.2021г.
Обучаваща институция: Школо БГ
Място на провеждане: в училището

Тема

„Емоционална и социална компетентност на учителя“

Дата: 04.06.2022г.
Обучаваща институция: Институт за човешки ресурси
Място на провеждане: в училището

bg_BGBulgarian