Skip to main content

Квалификации

XII ОУ „Васил Левски“ – гр. Перник

XII ОУ „Васил Левски“

Теми за Вътрешноучилищна Квалификация

  • Информационни и комуникационни технологии в обучението.
  • Педагогическа работа в дигитална среда.
  • Приложение на облачните технологии в училищното обучение.
  • Методи на развиване на творческото мислене, таланта и емоционалната интелигентност на децата.
  • Стрес и „бърнаут“ при учителите. Методи на лично справяне и превенция.
  • Мястото на логопеда в съвременното училище и неговото взаимодействие с педагогическия персонал.
Свържете се с нас
XII ОУ „Васил Левски“

Външно-институционални Kвалификации

Тема

„Изграждане на добър имидж на училището. Социален и
икономически ръст на учебното заведение“ 

Дата: 19.11.2022г.
Обучаваща институция: Институт за човешки ресурси
Място на провеждане: гр. Кюстендил

Тема

„Организация на педагогическата работа в СТЕМ среда–форми, методи и технологични решения в преподаването“

Дата: 17.06.2023г.
Обучаваща институция: Институт за човешки ресурси
Място на провеждане: гр.Пловдив

bg_BGBulgarian