Skip to main content

Прием 2023/2024

XII ОУ „Васил Левски“ – гр. Перник

XII ОУ „Васил Левски“

Прием за Учебната 2023/2024

Списък на класираните ученици в 1-ви клас за учебната 2023/2024 г.

XII ОУ „Васил Левски“

На Разположение за Нашите Ученици са

 • Квалифицирани учители
 • Целодневна организация на обучението
 • Приветлива обстановка и светли коридори
 • Училищен стол с кетъринг меню
 • Физкултурен салон
 • Просторни и оборудвани кабинети
 • Стая за отдих и игри – любимо място за най-малките ни ученици
 • Ресурсен кабинет
 • Логопедичен кабинет и логопед на разположение за нуждите на учениците
 • Участие в различни извънкласни дейности, конкурси и състезания
 • Приятелска среда
Свържете се с нас
bg_BGBulgarian