Подаване на сигнали във връзка с обхвата и задържането на деца и ученици в образователната система - Септ, 14, 2017

Назад

Уважаеми родители, уведомяваме Ви, че може да подавате сигнали във връзка с обхвата и задържането на деца и ученици в образователната система. 

1. Телефонна линия: 0800 10 112

2. Е-mail: obhvat@mon.bg

В рамките на закона и при спазване разпоредбите на Закона за закрила на детето и на Закона за защита на личните данни, не трябва да бъдат снимани непълнолетни без съгласието на родители, близки и настойници. Незаконно е да се публикуват и имена и адреси на деца и родители.


Назад