Присъствено обучение за всички ученици в XII ОУ от понеделник - Ноем, 21, 2020

Назад

От 23.11.2020 г. (понеделник) всички ученици преминават в присъствие обучение.


Назад